Thursday, January 03, 2013

ढुंगा


पाषाण नै हुँला म बेद लाई म पुज्दिन,
नास्तिक नै सहि देवत्व म मान्दिन,
निर्धननै किन आलाप म गर्दिन,
दरिद्र नै सहि भवसागर म तर्दिन,
विद्वाननै होलाउ तिमि छक्क म पर्दिन,
तिम्रा बिध्वता सुनी कृतज्ञ म हुँदिन,
शास्त्र पढाउ, उपनिशद रटाउ, मोक्ष म पाउदिन,
संकीर्ण नै सहि, अग्रगमन म रुचाउदिन |
प्रकृति नै होलाउ तिमि संगिनी म बन्दिन,
भुइचालो देउ, आगलागी देउ प्रलय म गन्दिन
नदि होलाउ, नाला होलाउ, होलाउ तिमि पहाड
रुखो ढुंगा हुँ म, कल्पब्रिक्छ म बन्दिन |

Other Poems
वान वे
पाषाण